Loading...

Karty OBRAZY pro psychoterapeuty, poradce a kouče

koucovaci-karty

Z mých obrazů byly vytvořeny Karty „Obrazy“ pro psychoterapeuty, poradce a kouče
Sada karet obsahuje 66 fotografií mých skutečných obrazů.
Karty jsou určeny všem, kdo pracují s lidmi, přinášíme nový prvek kreativně využitelný v jejich práci s klienty – Karty „OBRAZY“. Karty vnímáme jako užitečný nástroj pro práci s klienty různých věkových kategorií, různého temperamentu i založení a také pro klienty s různými typy zakázek. Karty „OBRAZY“ využívají všem lidem přirozené a vlastní procesy imaginace a projekce a mohou tak výrazně pomoci rozvinout proces spolupráce.

Mnohaúrovňový způsob komunikace. Obrazy zčásti zachycují realitu a z části jsou fantazijní. Tato víceúrovňová komunikace, jako pozorovateli obrazu, umožňuje klientovi rozvíjet svůj příběh a hledat to, co skutečně potřebuje. Karty neříkají, co je dobře a co špatně. Karty interpretují sami klienti, profesionál je provází pouze otázkami. Možnosti využití karet „OBRAZY“ a možné užitečné otázky naleznete v manuálu, který je součástí balení 66 karet.

Popis sady
Sada karet „OBRAZY“ je tvořena 66 kartami o velikosti A6. Karty jsou vyrobeny z kvalitního papíru vysoké gramáže, pro delší životnost jsou opatřeny kulatými rohy a na lícové straně navíc laminem. Obrazy na kartách jsou barevné, s výjimkou 4 abstraktních obrazů, které jsou černobílé. Tři z nich mohou (ale nemusí) mít pro klienta i logickou návaznost. Autorkou všech obrazů je malířka a výtvarnice Jana Dybalová, která nám ke svým obrazům poskytla autorská práva.

K čemu lze karty „OBRAZY“ použít
66 obrazů z dílny malířky Jany Dybalové, které pomáhající profesionálové mohou díky přirozeným procesům projekce a imaginace využít k:

navázání kontaktu s klientem, hledání toho opravdu důležitého tématu pro spolupráci s profesionálem,
mapování zdrojů, úspěchů a strategií zvládání,
konverzaci o silných stránkách a rezervách klienta, o jeho vlastnostech, schopnostech, dovednostech,
práci se sebereflexí klienta,
práci se párem, rodinou či skupinou,
vykreslení budoucností, vizí,
práci s hodnotami,
plánování kroků ke změně,
a mnohému dalšímu.

Více informací na: http://ceteras.cz/produkty/karty-obrazy-pro-psychoterapeuty-poradce-kouce/

Hannah Höch

„Chtěla bych smazat pevné hranice, které lidé mají sklon vytyčovat – sebejistě – kolem všeho, co nám je dostupné.“
Hannah Höch

Jedna z předních osobností dadaismu. Narodila se v roce 1889 v Gotě. Zemřela roku 1978 v Berlíně, Německu. Jedna z velkých umělkyň výtvarného umění 20.století. Vytvářela především koláže. Byla průkopnicí fotomontáže a členkou berlínských dadaistů v letech 1917 – 1922. Estetický postup koláže, tenkrát dadaisté pojímali jako „protiuměleckou“ zbraň, která diváka měla šokovat a přispívat ke zničení poměrů pokládaných za absurdní.

dadaisticky_rez

Hannah Höchová: Řez dadaistickým kuchyňským nožem poslední německou výmarskou kulturní epochou pivního břicha (1920)

Hannah vyrostla ve středostavovských poměrech malého duryňského města Gothy a roku 1912 začala studovat na střední uměleckoprůmyslové škole v Berlíně. Chtěla studovat na akademii, ale neměla odvahu se přihlásit. Napsala i vlastní autobiografii – Životní přehled z roku 1958. V její tvorbě se silně odrazila první světová válka v roce 1914, která byla pro ni šokem. Rozpadlo se ji její ideální vidění světa. Studovala na grafické škole u profesora Emilia Orlíka v Kolíně nad Rýnem, Státní muzeum uměleckých řemesel.
V tomto roce také navázala vztah se spisovatelem Raoulou Hausmannen. Jejich vztah trval sedm let. Díky tomu se setkala s jinými uměleckými skupinami, také s expresionisty kolem galerie Herwatha Waldense a nakladatelstvím Der Sturm, s italskými futuristy a s okruhem dadaistů okolo Richarda Hülsenbecka, Johannese Baadera, George Grosze, Johna Heartfielda a Wielanda Herzfelda.
Ženy se v takovýchto „pánských“ klubech objevovali jen výjimečně. Höchová byla jedinou umělkyní zastoupenou na „Prvním mezinárodním dadaistiském veletrhu.“ Höchová zpochybňovala zřetelné vyhraňování pohlavní identity.

Vitejte :)

Vítejte na nových webových stránkách o umění. Dozvíte se podrobnosti o akcích výtvarnice Jany Dybalové.
Můžete navštívit její internetovou galerii. výstava praha2

Přečtěte si zajímavosti ze světa úspěšných výtvarných umělců a to ať už současných tak i minulých.

Hodně se mluví o malířích, sochařích, graficích … a přitom je tolik úspěšných žen ve výtvarné sféře. Málo se o nich ví a jejich osudy jsou různé. Proto se tyto stránky budou věnovat také ženám – výtvarnicím, matkám, dcerám…

Jaký je jejich život ? Čím vším si musely projít? Znáte jejich osudy? Za každou tváří je neskutečný příběh pojďme je postupně odhalit. 🙂

Přeji vám příjemnou zábavu.

JD