„Chtěla bych smazat pevné hranice, které lidé mají sklon vytyčovat – sebejistě – kolem všeho, co nám je dostupné.“
Hannah Höch

Jedna z předních osobností dadaismu. Narodila se v roce 1889 v Gotě. Zemřela roku 1978 v Berlíně, Německu. Jedna z velkých umělkyň výtvarného umění 20.století. Vytvářela především koláže. Byla průkopnicí fotomontáže a členkou berlínských dadaistů v letech 1917 – 1922. Estetický postup koláže, tenkrát dadaisté pojímali jako „protiuměleckou“ zbraň, která diváka měla šokovat a přispívat ke zničení poměrů pokládaných za absurdní.

dadaisticky_rez

Hannah Höchová: Řez dadaistickým kuchyňským nožem poslední německou výmarskou kulturní epochou pivního břicha (1920)

Hannah vyrostla ve středostavovských poměrech malého duryňského města Gothy a roku 1912 začala studovat na střední uměleckoprůmyslové škole v Berlíně. Chtěla studovat na akademii, ale neměla odvahu se přihlásit. Napsala i vlastní autobiografii – Životní přehled z roku 1958. V její tvorbě se silně odrazila první světová válka v roce 1914, která byla pro ni šokem. Rozpadlo se ji její ideální vidění světa. Studovala na grafické škole u profesora Emilia Orlíka v Kolíně nad Rýnem, Státní muzeum uměleckých řemesel.
V tomto roce také navázala vztah se spisovatelem Raoulou Hausmannen. Jejich vztah trval sedm let. Díky tomu se setkala s jinými uměleckými skupinami, také s expresionisty kolem galerie Herwatha Waldense a nakladatelstvím Der Sturm, s italskými futuristy a s okruhem dadaistů okolo Richarda Hülsenbecka, Johannese Baadera, George Grosze, Johna Heartfielda a Wielanda Herzfelda.
Ženy se v takovýchto „pánských“ klubech objevovali jen výjimečně. Höchová byla jedinou umělkyní zastoupenou na „Prvním mezinárodním dadaistiském veletrhu.“ Höchová zpochybňovala zřetelné vyhraňování pohlavní identity.