Byl jednou jeden krásný pár Vlasta a Josef, protože se milovali tak byla svatba. Po první svatbě se jim narodil syn Martin. O pár let později v roce 1988 se jim narodila dcera a dali ji jméno Jana.
Čím bude toto dítě, nikdo nevěděl. Jediné co bylo zřejmé už od mala, že je to živel, který nevydrží na jednom místě dlouho a pokud je ticho, je problém.

  Další aspekt, který byl zřejmý už od dětství, byla touha po svobodě. Což se projevovalo už od školky, kdy Jana podnikala vlastní výlety ze školky bez vědomí učitelek.
  Právě touha po svobodě a kreativním vyjádření ji přivedla k umění.
  Zaujetí barvou a výtvarným uměním. Jediná činnost u které byla Jana v klidu a kterou ji bylo možné zabavit, byly pastelky, omalovánky, barvy, plastelína…

   Když se ji pak v jedenácti matka zeptala, čím by chtěla být? Odpověděla: „Kaskadérkou“. To byla špatná odpověď, která ji doma neprošla. Tak se Jana zamyslela, a protože ráda kreslila, druhá odpověď: „Módní návrhářkou.“ To už byla akceptovatelná odpověď. Tak Jana začala chodit do výtvarného kroužku ve stanici mladých přírodovědců a tam to vše začalo. Jednoho dne zůstala v ateliéru sama, poprvé ji učitel ukázal jak měřit a odešel. Když přišel Jana měla namalovanou Volavku pastelem,tak reálně a živě, že ho to zaskočilo. Ten den, když mluvil s matkou, tak se oba shodli, že Jana má talent.To ji bylo 12 let. Za pár dnů Vlasta objevila plakát v tramvaji na přijímací řízení na školu Muzických umění v Ostravě, jednou z podmínek byl minimální věk 13 let. Jana byla po přijímacím řízení a dosažení věku 13 let přijata ke studiu v oboru Malba, Kresba, Modelování a navrhování oděvů. Zde studovala 6 let.
   Paralelně s tímto studiem docházela na Obchodní Akademii, maturita je důležitá pro další studium, základy finanční gramotnosti se hodí vždycky.

  I když i zde nezahálela a během školních akcích malovala portréty dobrovolníků na pódiích. To byly cenné zkušenosti pro další studium.

   Barva byla a je její největší vášní, a proto byla po maturitě přijata na Ostravskou univerzitu obor Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ. Diplomovou práci realizovala v malbě na téma Sny a představy u Doc. Karla Lepíka, akad.mal.

  Toto téma ji provází do dnes. Nyní působí jako výtvarnice a lektorka. Obohatila například interiér Divadla loutek v Ostravě o Pajduláky na magnetických fóliích, jak se to stalo to už je jiný příběh 😀 .

    Má za sebou již pár samostatných výstav a několik skupinových v ČR i zahraničí viz. níže.
    Na fotografie z vernisáží se můžete podívat v sekci výstavy.
    V roce 2017 se stala členkou Sdružení výtvarníků ČR.

   Její díla jsou v soukromých sbírkách v ČR i zahraničí.

    Výběr ze společných výstav:
    červenec – srpen 2005 výstava obrazů v gelerii Ametyst
    30.6.-30.7.2006 výstava obrazů v Centrum volného času v Ostravě-Porubě
    20.3.2008-22.4.2008 výstava výtvarné skupiny Rozkres v galerii Mlejn
    říjen – listopad 2008 výstava obrazů k 55. výročí pedagogické fakulty v galerii Student na OU
    leden 2010 kolektivní výstava obrazů v Bratislavě
    2.5. – 30.6. 2012 – Diplomanti, VOŠ Ahol
    31.10. – 12.11.2013 – Výtvarné proměny, galerie ARS DIVA, Praha 1
    20.2. – 30.3. 2014 – Galerie Sedmé nebe, Praha 5
    1.2. – 28.2. 2015 – Galerie U Zlatého kohouta, Praha 1
    7.4. – 30.4. 2015 – Galerie U Zlatého kohouta, Praha 1
    7.7. – 28.7.2015 – Galerie U Zlatého kohouta, Praha 1
    8.12.2015 – 15.1.2016 – Výstavní síň, Nový Jíčín
    4.2.- 28.2. 2016 – Galerie U Zlatého kohouta, Praha 1
    2.8.- 28.8. 2016 – Galerie U Zlatého kohouta, Praha 1
    6.1. – 28.1. 2016 – Galerie U Zlatého Kohouta, Praha 1
    1.2. – 26.2.2017 – Galerie U Zlatého Kohouta, Praha 1


    Samostatné výstavy:

    6. – 30.ledna 2010 Pozorovatel – galerie Uprostřed města, Knihovna města Ostravy
    17.3. – 4.4. 2010 Na cestě – zahájení v 17:00 h v galerii K-tria, Ostrava-Hrabůvka
    1.9. – 9.10. 2011 – Spatřil – Galerie v dolíku, Ostrava – Poruba
    28.8. – 24.9. 2011 – Krajiny – Chorvatsko (Živogošče)
    22.8. – 4.10.2013 – Reálné a nereálné – Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava
    1.10. – 31.10.2013 – Inspirované přírodou – Sanatorium Klimkovice
    1.12. – 20.12.2013 – Hlavou v oblacích – Sanatorium Klimkovice
    22.1. – 28.2. 2014 – Snění – Galerie TriCafe, Anenská 3, Praha 1
    27.2. – 31.3. 2014 – O všem možném – Galerie Krajského úřadu v Ostravě, Ostrava
    1.4. – 30.4.2014 – Přichází – Galerie Gaudeamus, Ostrava
    3.11. – 28.11.2014 – Proč? – Galerie VŠB – TUO, Ostrava
    7.4. – 2.5.2015 – Naděje a obavy – Galerie Nora, Gorazdova 3, Praha 2
    18.1. – 20.4.2016 – Poselství – Zenklova 576/25, Praha 8
    15.6. – 25.7.2016 – Transformace – Moskevská 3, Praha 10
    11.10. – 6.11.2016 – Buď– galerie Avatarka, Nám. T.G.Masaryka 20, Prostějov
    3.2. – 2.3.2017 – Nikdy to nevzdávej– galerie VŠB – TUO, Ostrava
    20.2.-31.5.2017 – Povstaň– Francouzský institut, Štěpánská 35, Praha 1
    24.2.-31.5.2017 – V nové hře– Vítkovická 8, Ostrava 1
    3.5. – 15.6.2018 – Energie v pohybu,Galerie PRE, Praha 10

    Zájmy a koníčky:
    Kultura a umění, četba, jóga, bojová umění, sport (plavání, lyžování, jízda na koni…), cestování, anglický jazyk, přírodní vědy, hudba,klavír, divadlo, film …